OREO脆皮雪糕批 / DREYER’s D-COLLECTION 脆皮雪糕批 / 雀巢KIT KAT脆皮雪糕批 / 維記雪米糍及甜筒

香港 - Media OutReach - 2023年3月3日 - 【#著數之選 】7-Eleven #5天限定 #雪糕優惠
又係時候為你推介大家最期待嘅 7仔 #5天限定 #雪糕優惠啦!今期7仔特別為你準備咗勁多款脆皮雪糕批、甜筒,仲有口感QQ嘅雪米糍添!款款都咁吸引,一次過買哂返屋慢慢歎啦!
7-Eleven FRO Promotion (Mar 3-7).jpg

【$55/4件】OREO脆皮雪糕批 / DREYER's D-COLLECTION 脆皮雪糕批(各款) / 雀巢KIT KAT脆皮雪糕批(各款)平均每件 $13.75
【$55/8件】維記雪米糍兩粒裝/甜筒(各款)平均每件 $6.88
雪糕優惠只限5天,把握時間嚟7仔掃貨,同家人朋友齊齊分享呢份冰涼滋味啦!
有效日期由2023年3月3日至3月7日。優惠只適用於香港店舖。部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限,售完即止。如有爭議,所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜,7-Eleven將保留最終之決定權。
Hashtag: #7ElevenHK #7Eleven便利店 #著數優惠 #jetso #只限5天 #雪糕優惠 #快啲嚟7仔啦

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

作者簡介:MediaOutReach是一家全球新聞通訊社,是亞太地區新聞稿發佈服務專家,也是唯一一家在亞太地區22個國家擁有自己發佈網絡的新聞通訊社。Media OutReach直接向目標記者發佈多媒體及多種語言的新聞稿,旨在優化新聞報導,為公司的新聞稿建立網上曝光度,方便大眾分享新聞稿至社交媒體,並提供精闢的報告,檢視成效。

免責聲明:本網頁刊載的所有投資技巧及分析,僅供參考用途。讀者作出任何投資決定前,要自行判斷及審慎處理,更要自行掌握市場最新變化。若不幸招致任何損失,概與本網頁及相關作者與受訪者無關,本網頁概不負責 。而本網頁所有專欄作者的觀點,不代表本媒體立場。