理財個案】讀者有2間香港物業及1層深圳樓,近日因驚深圳樓會跌,加上嫌深圳出租回報率太低以及怕人仔會跌,考慮賣出深圳物業,Full Pay再買香港樓放租。

理財個案|老婆嫌300呎一家三口唔夠住想換樓!40歲老公怕退休後供唔掂|龔成教室

理財個案(1)讀者來信:有2間香港物業及1層深圳樓

你好,我有間樓市價:

 • 630萬,按揭OUTSTANDING:375萬,NET:255萬左右;
 • 另一層樓,市價320萬,按揭OUTSTANDING:180萬,NET:140萬。
 • 另外有層深圳樓,值360萬人仔(若值港幣$420萬),無按揭,現金大約160萬左右。

驚深圳樓價跌想賣出深圳物業套現

我想問嘅問題係:

 1. 我應唔應該放咗層深圳樓?因為驚深圳樓會跌,升得太多,加上深圳出租回報率太低,同人仔驚會跌
 2. 如果賣咗深圳樓,好唔好full pay多層香港樓,大約600萬嘅樓(420萬賣樓所得+160萬現金)左右的樓,然後去出租?
 3. 或者,我想UPGRADE樓去$1,000萬-$1,500萬左右,好唔好賣咗深圳樓,再賣香港市值630萬嘅樓,即有CASH835萬左右,去買$1,000萬-$1,500萬樓,差額做按揭,咁做好唔好?定係唔賣630萬樓,直按用(420萬+160萬)去買$800萬左右嘅樓,餘額做按揭?
 4. 若要選$1,000萬-$1,500萬嘅樓,應該揀凱旋門,實呎419建呎602呎,定係囍匯,實呎4XX,貝沙灣兩房,定係泓都3房,又或寶翠園?

買新盤好唔好?

或者定係買嚟緊嘅新盤好?因為我唔熟呢個價位嘅樓盤,又無睇過呢個價位啲盤,可唔可以講下$1,000萬-$1,500萬左右好嘅樓盤,我想聽下你有邊個盤係睇好?講多幾個盤我留意下!

3房大單位會唔會跑贏2房?

同埋長遠計,3房大單位會唔會跑贏2房?貴價嘅樓會唔會跑贏細價嘅樓?同埋我打算買黎係諗住用嚟出租,或者同埋有可能我會用嚟將來自住!所以想間樓會係有質素嘅樓!希望呢個樓盤有投資價值同自住價值

5. 定係賣咗深圳樓,用(420萬+160萬)買股票?升到2成至3成放咗佢先買樓?

THANKS

個案重點:

 • 物業1:香港物業,市值$630萬,按揭$375萬
 • 物業2:香港物業,市值$320萬,按揭$180萬
 • 物業3:深圳物業,市值$360萬人民幣,無按揭
 • 現金$160萬

重點目標:

 • 賣出深圳物業後的資產配置
 • 想再買香港樓

理財個案(1)龔成老師分析:建議賣出深圳樓

1)深圳樓建議賣出,所有物業最終的價值源自產生的現金流,租金最終會決定樓價,若果現時的租金回報率太低,將來若回至正常水平,就是價格的下跌。另外,不少大陸城市,例如深圳樓,已經升得太多,開始有泡沬,有過熱情況,雖然不知還會升多少,但沽出是較好的策略。

宜投資其他資產 如股票或債券

2)如果你本身的財富已較集中在物業,其實套出來的錢,宜投資其他資產,例如股票或債券,以平衡財富組合的分配。同時,太集中在同一經濟週期去增持物業,亦不是好事。將套出的錢買股票,若不幸樓市下跌,之前的錢就可在低位買樓。

應從回報率的角度分析

3)以租金回報率來說,$1,000萬-$1,500萬的樓不是太吸引。所以,這部分裡的兩個方案,我都不建議,因為從投資上,無必要強行追求$1,000萬-$1,500萬的樓,我們應從回報率的角度分析。

凱旋門細單位回報與升值有限

4)以$1,000萬-$1,500萬來說,凱旋門、貝沙灣等都只能買到很細的單位,其實凱旋門我都有去睇過,除了景觀及高鐵因素外,其他都沒有想像好的,呎價偏貴,管理費亦很貴,若以這數去這裡買細單位,回報與升值都有限。反而較好的策略,應分開買其他地區幾間細樓,回報率更高。

買其他地區幾間細樓 回報率更高

但如果你怕管理麻煩,只想集中買一間,在凱旋門、囍匯、貝沙灣、泓都、寶翠園中,我會選寶翠園,因為校網、質素、實用、有地鐵、市區、該區新供應有限,都是長遠升值的基礎。

細單位的長遠升幅會跑贏大單位,首先是租金回報較高,另外是市場需求,香港樓市的供求問題長期存在,細單位仍然有相當的價值。

應將資金分配在股市

5)其實你要分析的,是改變結構後的財富分配。當你賣樓有現金後,你用資產負債表檢視自己的財務情況,若你太集中在物業資產,就應該將現金投資其他類的資產,平衡風險。

所以,你賣出大陸樓後,應將資金分配在股市(因你過往太集中在樓市),宜平衡分配在多隻穩健股票上,可投資平穩增值股,長遠對你的財富最有利。

理財個案|39歲家庭月入40K想換樓!有200萬現金+少量股票求增值方法|龔成教室

理財個案(2)讀者來信:父母55歲住公屋想抽居屋 

龔老師好!想請教如果父母55歲住公屋,我自己已經成家供私樓中。父母考慮緊我地應否抽居屋?因為如果買一定係我幫手供問題不大(月供預計7000幾到2萬,視乎居屋價值)。

自己供緊私樓

但我自己有自住樓供緊,即如果將來供完樓後繼承居屋,要補地價(跟將來市價?)先可以出租售賣?咁其實補地價買多間居屋仲有無着數呢?定係要改為自住公屋(因為未補地價),私樓放租,繼續hold住等升值賣畀綠表人士,先值得買居屋?謝謝!

理財個案(2)龔成老師分析︰無必要再抽居屋

其實你自己已經有自住物業,而父母都無長線居住問題,其實無必要再抽居屋。如果你現時個自住物業,係非常配合唔到你地生活,有換樓架必要,才好考慮。因為我睇你意思,買居屋都係為投資。一般情況,居屋都要補左地價才可以放租。其實都有"未補價資助出售房屋 – 出租計劃",但要住滿10年先可以放租。

居屋投資價值 無私樓咁高

其實居屋投資價值,無私樓咁高,主要係自住。如果你係有筆錢,又想投資。你將佢投入股市,值博率會更高。而且,你本身有物業,再加大多個物業的話,你成個財富組合會偏晒係物業類,都係不理想。

按此免費訂閱《香港財經時報》HKBT 新聞快訊

作者簡介:龔成(龔成Facebook專頁)是財經書作者,至今出版超過10本財經書,包括《股票勝經》、《選股勝經》、《50優質潛力股》、《50穩健收息股》、《50值博倍升股》、《大富翁致富藍圖》、《80後百萬富翁》、《80後2百萬富翁》、《80後3百萬富翁》、《財務自由行》等,過往曾以萬元月薪滾出數百萬,現為股票班導師,身家過千萬元。

免責聲明:本網頁刊載的所有投資技巧及分析,僅供參考用途。讀者作出任何投資決定前,要自行判斷及審慎處理,更要自行掌握市場最新變化。若不幸招致任何損失,概與本網頁及相關作者與受訪者無關,本網頁概不負責 。而本網頁所有專欄作者的觀點,不代表本媒體立場。